عاطفه کمالی

حوزه تخصصی: آیتم ساز

" کار در رادیو را از سال 1392 با رادیو جوان شروع کردم."

متولد : 1367 - کارشناسی مهندسی معماری
آیتم ساز رادیو

- تهیه کنندگی برنامۀ حوالی آفتاب، محرم 1392
- تهیه کنندگی برنامۀ باران که می بارد، دی ماه 1393
- همکاری به عنوان های آیتم ساز، مستند ساز، گزارشگر، هماهنگی، نویسنده و عکاس در برنامه های موسیقی من/ جمعه من/ محله من و ما / یک ملت هزار لبخند/ همیشه بهار/ رادیو همراه/ در گروه های مختلف رادیو جوان
در حال حاضر در برنامه های "جمعه من" و "محله ی من و ما" در رادیو جوان است.

دسترسی سریع