مهدی استاد احمد

حوزه تخصصی: نویسندگی

نویسنده رادیو

متولد 1356 تهران
نویسنده رادیو

-نویسندگی در مطبوعات
-نویسندگی و سردبیری در رادیوجوان، رادیو صبا، رادیو دانش
-کسب رتبه برتر نخستین جشنواره طنز تهران، نفر اول جشنواره طنز نیرو زا، نفر دوم جشنواره سراسری طنز مکتوب حوزه هنری.
در حال حاضر در برنامه "رادیو همراه" است.

دسترسی سریع