مجتبی پرآزین

حوزه تخصصی: گزارشگری

همکاری من با شبکه رادیویی جوان از سال 1393 شروع شد.

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مجتبی پرآزین در سال 1392 بعد از موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه‌های حضوری وارد باشگاه رادیویی جوان شد و در محضر اساتیدی چون زهرا صفائیان ، مجید حسینی ،سعید معدن‌کن ،مهدی فوادیان، محمد امام جمعه، احمد طبعی و محمدرضا شهیدی فر دوره‌های آموزشی گزارشگری را گذرانده‌ است.

دسترسی سریع