راضیه جعفری جوزم

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

" از سال 1379 با آزمون وارد سازمان شدم و پس از گذراندن دوره بدو خدمت وارد حرفه تهیه کنندگی شدم."

کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیو
تهیه کننده رادیو

- فعالیت در گروهای مختلف برنامه سازی از جمله: صبح دانش/ کوانتوم/ نمودار/ توپ/ آفساید/ بند کفشتو محکم کن/ نت هفتم/ خارج از کادر/ پیمانه / برنامه های ویژه و...
در حال حاضر تهیه کننده برنامه "رادیو همراه" است.

دسترسی سریع