حجت یوسفی

حوزه تخصصی: کارشناس مجری

همکاری من با رادیو جوان از سال 1392 شروع شد.

متولد 1365-کارشناس پرستاری
یوسفی از سال 1389 همکاری خود را با رادیو خلیج فارس در مرکز هرمزگان با گویندگی در برنامه‌ی راز و نیاز و بازیگری در نمایشنامه سجده باران آغاز کرد.

دسترسی سریع