مهدی شاهرضایی

حوزه تخصصی: سردبیر و تهیه کننده

" کار در رادیو را با نویسندگی نمایش و برنامه های رادیویی همچون هفت گنبد و جوان ایرانی از سال 1377 شروع کردم."

متولد سال 1354- کارشناس رشته های ادبیات نمایشی و عکاسی
سردبیر و تهیه کننده رادیو
-او از سال 1379 سردبیری برنامه هایی همچون مجله سینما تئاتر هفته/ که لاکت/ محله فرهنگ/ پاتوق داستان/ هزار پنجره/ نشانی/ عصر پرتقالی را در رادیو به عهده داشت.
-تهیه کنندگی برنامه های رادیویی همچون کافه رادیو/ کات/ دکوپاژ/ نام آوران/ الفبای جوانی/ سه ستاره/ کوک/ اینجا شب نیست از فعالیت های وی در رادیو می باشد.
-ساخت چند فیلم کوتاه
-سردبیری مجله صدای ماندگار رادیو را در دوره هایی
-تهیه و نشر کتاب پاتوق داستان که مجموعه ای از داستان کوتاه نویسندگان مطرح و جوان ایران است را به عهده داشت.
•بخشی از افتخارات کسب شده وی :
-برگزیده سیزدهمین دوره جشنواره ABU ( رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ) برای تهیه برنامه کافه رادیو
-برگزیده نهمین دوره جشنواره بین المللی رادیو برای سردبیری برنامه کات
-برگزیده یازدهمین دوره جشنواره بین المللی رادیو برای تهیه کنندگی برنامه نشانی
-برگزیده دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی رادیو برای تهیه کنندگی برنامه دکوپاژ
-برگزیده سه دوره جشنواره کتاب و رسانه برای نویسندگی و سردبیری و تهیه کنندگی برنامه کافه رادیو و نشانی
-برگزیده جشنواره محیط زیست برای تهیه کنندگی برنامه کافه رادیو ( بخش حال زمین خوب نیست)
-مورد تقدیر قرار گرفته شده از سوی معاونین و مدیران وقت رادیو بابت نویسندگی، سردبیری و تهیه کنندگی برنامه نشانی و کافه رادیو و نام آوران
-تقدیر شده از سوی سازمان ها و ارگان های مختلف لشگری و کشوری بابت تهیه کنندگی برنامه های رادیویی از جمله جشنواره فیلم فجر، موزه عبرت و...
-مورد تقدیر گرفته شده از سوی سیزدهمین جشنواره تئاتر فجر بابت نمایش سنگر های کاغذی
در حال حاضر تهیه کنندگی برنامه های "چهارسو" و "دیدار" و " ضرباهنگ" و "نت عاشقی" و "اینجا شب نیست" و "عبور از تاریخ" و "کافه رادیو" که از شبکه رادیو جوان پخش می گردد را بر عهده دارد.

دسترسی سریع