فاطمه صداقتی

حوزه تخصصی: گویندگی

"از سال 76 با برنامه تولیدی ماه رمضان وارد شبکه جوان شدم."

متولد سال 1355- کارشناس رشته نمایش طراحی صحنه
گوینده رادیو

- گوینده برنامه های چهار راه وجوانی/ جوونی به دست فردا/ یک صبح و یک سلام/ جوان ایرانی سلام و برنامه های عصرگاهی و ... در شبکه جوان
در حال حاضر گوینده برنامه های " جوان ایرانی سلام " و "اینجا شب نیست" بامداد 1 شنبه است.

دسترسی سریع