عصمت باپیران

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

" كار در رادیو را از سال 84 در شبكه تهران با برنامه های "وصله پینه" با عنوان نویسنده و طراح سئوال های برنامه آغاز كردم."

كارشناسی ارشد بازیگری و كارگردانی
تهیه كننده رادیو

- نویسنده برنامه عصرگاهی به تهیه كنندگی خانم قیصر خواه
- نویسنده برنامه نیمروزی
- هماهنگی و گزارشگر برنامه "اسم كوچه های ما" مربوط به كوچه هایی كه با نام شهدا نامگذاری شده است.
- وی از سال 85 وارد رادیو جوان شد و همزمان با رادیو تهران و صدای آشنا همكاری می كرد.
- برنامه "هفت از یك"ویژه نوروز سال 85
- آیتم ساز و نویسنده و بازیگر و هماهنگی برنامه "پارازیت" و سردبیر همین برنامه از ساعت 10 الی 11:30 در سال 87
- سردبیر برنامه "یك به علاوه یك" به مدت یك سال و نیم تا سال 89
- سردبیر برنامه نفس عمیق/ مكث/ كلاس جوونی ساعت 17 الی 19
- تهیه كننده و سردبیر برنامه های سیاسی مثلث/ ساعت بیست/پنج و چل تیكه
- آیتم ساز نویسنده بازیگر برنامه "سبقت آزاد"
- دستیار تهیه جوان ایرانی سلام
- سردبیر برنامه های فقط به من اشاره كن/ اینجا چراغی روشن است/ ویژه ماه مبارك رمضان
- نویسنده، آیتم ساز، هماهنگی و بازیگر برنامه های: و خدایی كه در این نزدیكی است/ روایت باران/ تسنیم/ خدا اجازه ویژه افطار و سحر در سال های متمادی
- حضور در برنامه های مشاركتی ماكارونی مك/ بانك سامان/ حمل و نقل كشوری
-تهیه كننده برنامه نیمروزی "امروز" با مشاركت شبكه سوم سیما
-برنامه فوق العاده و از جنس ملت به مدت شش ماه مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94
-سردبیر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و ...
در حال حاضر در برنامه "لذت یادگیری" است.

دسترسی سریع