مرسده بابایی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

" از سال 1384 با برنامه روی خط جوانی همكاری خود را با رادیو به عنوان نویسنده آغاز كردم."

تهیه كننده رادیو
متولد 1359 - لیسانس میكروبیولوژی/ فوق لیسانس روانشناسی بالینی/ دیپلم فیلمسازی از انجمن سینمای جوان

- مجموعه كارهایی كه به عنوان نویسنده همكاری داشته :روی خط جوانی/ نشانی/ زیر آفتاب/ مسیر سبز/ كافه اندیشه/ گذر هفتم (رادیو ایران)/ سبقت آزاد
- تهیه كننده و سردبیر برنامه های: سبقت آزاد/ روزهای دوست داشتنی/ تازه به تازه، نو به نو/ شبهای نقره ای (ویژه جشنواره فیلم و موسیقی فجر)/ گذر هفتم/ نیمه ماه/ به این روشنی/ راه نامه
هم اكنون در برنامه های " لذت یادگیری" و مسابقه "سنجش سیاسی" است.

دسترسی سریع