فاطمه قنبری

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

کار خود در رادیو را از سال 85 شروع کردم."

کارشناسی‌ارشد فقه و اصول
تهیه کننده رادیو

- نوع همکاری در ابتدا هماهنگی بود
- فعالیت در برنامه های:سلام / واما امشب / رو موج مابمون /خبری در راه است /جوونای معرکه/معمولی نیست /به امید تو/ بسیاری از ویژه ها
در حال حاضر در برنامه های "خانه ام همین جاست" و" تو را نفس می کشم"است.

دسترسی سریع