اکرم زمانی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

" کار در رادیو را از سال 1385 آغاز کردم."

کارشناس مشاوره و راهنمایی- کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
تهیه کننده رادیو

- خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در سال های ٨٥ تا ٨٧
- گوینده نریشن خبری در شبکه خبر سال ٨٧
- تجربه گزارشگری، هماهنگی، نویسندگی، آیتم سازی، سردبیری و تهیه کنندگی در شبکه رادیویی جوان
- سردبیر و تهیه کننده برنامه های: با من حرف بزن ( با محوریت مشاوره و روانشناسی )/ صبح دانش ( مجله علمی )/ روز بخیر اقتصاد ( مجله اقتصادی )/
عصر سلامتی ( سلامت و پزشکی )/ محله من و ما ( مشاوره در حوزه ازدواج آگاهانه تا اردیبهشت ٩٥ )/ نقشه گنج ( کارآفرینی)/ فصل اول ( طرح تحقق عدالت اجتماعی) و...
- ویژه برنامه های: صبح صادق ( شهادت امام صادق (ع)) / گنج پنهان ( ملی شدن صنعت نفت)/ نبض ( سلامت و بهداشت روان نوروز ٩٤)/ و برنامه سازی در ایران صدا/ صدای آشنا
- دستیار تهیه در رادیو پیام سال های ٨٧ تا ٩٠
هم اکنون تهیه کنندگی برنامه های "نقشه گنج" و "فصل اول" را برعهده دارد.

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع