شهره شایان

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

تهیه كننده رادیو

كارشناس علوم اجتماعی
تهیه كننده رادیو
- تهیه كننده برنامه های جوان ایرانی سلام/ پارازیت/ خیابان نقره ای شب/ یك به علاوه ی یك/ اینجا شب نیست/ شنیده می شوید/ حس پنجم/ جمعه جوونی/ باشگاه تعطیلات/ قهوه قندپهلو/ كسی صدام می زنه/ و برنامه های دیگر...
هم اكنون تهیه كننده برنامه های "كاوشگر" و "قرار" است.

دسترسی سریع