مهدی رسولی

حوزه تخصصی: نویسندگی

" کار در رادیو جوان را از سال 1384 شروع کردم."

متولد 1364- دکترای علوم سیاسی
نویسنده رادیو

- فعالیت در برنامه های: کسی صدام می زنه/ مخاطب خاص/ به رنگ سپیده/ ویژه برنامه های افطار و سحر/ برنامه های طنز و نمایشی و...
هم اکنون در برنامه های "به رنگ سپیده" و "قرار" است.

دسترسی سریع