محمدرضا قلمبر

حوزه تخصصی: گویندگی- بازیگری

" کار را از سال 86 با نمایش های کوتاه رادیویی و همزمان در رادیو جوان شروع کردم."

گوینده وبازیگر رادیو

- مجری/ بازیگر رادیو- از بازیگران اداره کل نمایش - ایفای نقش در برنامه های جوونی دربست/ باشگاه تعطیلات/ مثل امروز/ رمز الفبا/ اینجا شب نیست/ کوچه هفتم و... در رادیو جوان
هم اکنون در برنامه های " جوان ایرانی سلام " و " رادیو همراه" و " اینجا شب نیست" بامداد چهارشنبه و "شیرین بیان" است.

دسترسی سریع