پانته آ پاچنگی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

" كار در رادیو را از بهمن 1376 با گروه دانش رادیو جوان شروع كردم."

نویسنده، هماهنگی، ادیتور، سردبیری و تهیه كننده رادیو

- سردبیر برتر برای برنامه " هوش مصنوعی" در جشنواره رادیو در سال 1383
- برگزیده جشنواره های رادیویی
- همكاری با رادیو خانواده به مدت 9 ماه در سال 1393
هم اكنون در برنامه های " نبض" و"اینجا شب نیست" بامداد شنبه است.

دسترسی سریع