نیره مراد حاصلی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

از سال 83 بعنوان دستیار تهیه رادیو پیام شروع به کار نمود.

-بعنوان مترجم در برون مرزی کار کرد."کار خود را در رادیو برون مرزی از سال 1378 به عنوان مترجم آغاز کرد."

کارشناس زبان خارجی و کارشناس ارشد مدیریت رسانه
-در جشنواره های بین المللی و داخلی رادیو حائز چندین جایزه شد.
-به عنوان تهیه کننده برتر در جشنواره بین المللی سال 87 حائز رتبه اول شد.
-عنوان سردبیر برتر در سال 87
-عنوان هماهنگی برتر در سال 85 و 86
-فعالیت در جشنواره های نانو و جشنواره رادیو سلامت در سال 92
-فعالیت به عنوان نویسنده/ هماهنگی/ سردبیری/تهیه کنندگی
-سردبیری برنامه های : با کارآفرینان/ بازیافت/ انعکاس/ صبح دانش/ کارآگاهان علم/ یک شروع خوب/ تابستان های زندگی و...
-هم اکنون تهیه کننده پخش نیمروزی رادیو پیام/ تهیه کننده بخش عصرگاهی رادیو آوا/ تهیه کننده ویژه برنامه های مناسبتی

دسترسی سریع