عباس پیری

حوزه تخصصی: تهیه کننده

" از سال ١٣٧٤ به عنوان دستیار تهیه به رادیو آمدم و همکاری خود را با رادیو دو که بعدا به رادیو فرهنگ تغییر نام داد آغاز کردم."

-(چهار سال بعد) از سال 1378 کار تهیه کنندگی در رادیو را شروع کرد.
-" فالگوش " نام اولین برنامه ای است که به عنوان تهیه کننده حضور داشت.
-عباس پیری بیشترین جایزه را در بین تهیه کنندگان معاونت صدا در جشنوارهای مختلف بین المللی رادیویی دریافت کرده است.
-کسب عنوان برترین تهیه کننده در جشنواره abu ( اتحادیه آسیا و اقیانوسیه) اولین بار توسط وی از ایران دریافت شد.
-در حال حاضر بعنوان تهیه کننده شیفت شامگاهی رادیو آوا مشغول به فعالیت می باشد.

دسترسی سریع