طوماری از دل نوشته‌ها برای سردار دل‌ها

طومار دل نوشته‌های مردم در پله‌های ساختمان شهدای رادیو به نمایش گذاشته شد.

1398/10/17
|
11:29
دسترسی سریع