ﺳﻪشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
فهرست برنامه های امروز
سبقت آزاد 1
تعداد اعضاء :
کاربران حاضر :
کل بازدیدها :
همراهی هنرمندان باجشن نفس؛ جشن زندگي
هنرمندا ن کشورمان ازجمله بهنام صفوی ، کوروش سلیمانی، امیرحاجیلی، مهران دوستی وفاطمه صداقتی ازعموم مردم برای حضور در" جشن نفس" که پنج شنبه13 شهریوردرسایت ورزشی برج میلاد برگزارمی شود دعوت کردند.
بهترین راه افزایش تولید علم درشبکه جوان
دربرنامه صبح دانش چهارشنبه 12شهریور ماه با دکترمظفرشریفی مدیرکل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهش وزارت علوم تحقیقات وفناوری درمورد بهترین راه افزایش تولید علم گفت وگو می شود.
فارغ التحصیلان بیکارموضوع برنامه روزبخیر اقتصاد شبکه جوان
دربرنامه روزبخیر اقتصاد سه شنبه 11 شهریورماه شبکه جوان با کوروش پرند رئیس سازمان فنی وحرفه ای کشوردرمورد معضل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت وگو می شود.
دنیای بدون دخانیات درچهارمین دوره مسابقه طنزجوان
آیین پایانی چهارمین دوره مسابقه طنزجوان باموضوع دنیای بدون دخانیات یکشنبه 16 شهریور ساعت 16:30باحضورمسئولان هنرمندان ومخاطبان رادیوجوان درسالن کوثرساختمان اداری صداوسیما برگزارمی شود.
پخش زنده جشن نفس ازشبکه جوان
شبکه جوان امسال" جشن نفس" را که پنج شنبه 13 شهریورباحضورمسئولان ،نمایندگان مجلس ،هنرمندان واقشارمختلف مردم درسایت ورزشی برج میلاد برگزارمی شود پوشش زنده می دهد.
تشکیل شبکه آزمایشگاهی فناوری هوایی وهوانوردی درنیمه دوم امسال
دربرنامه صبح دانش سه شنبه 11 شهریورماه با فاطمه سعیدی مسئول تجاری سازی وتوسعه شرکت های دانش بنیان هوایی وهوانوردی درمورد تشکیل شبکه آزمایشگاهی فناوری هوایی وهوانوردی درنیمه دوم امسال گفت وگو می شود .


با ثبت نام در رادیو جوان می توانید به امکانات سایت های رادیو جوان دسترسی پیدا کنید.