دال شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی سازی عدم نظارت را عامل اصلی مشکلات شرکت نیشکر هفت تپۀ خوزستان برشمرد.

1399/05/12
|
14:39

پس از اعتراضات گستردۀ کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفته تپه در ماه‌های گذشته، برنامۀ دال رادیوجوان در گفتگویی تلفنی با یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به بررسی مشکلات این شرکت پرداخت.

در برنامۀ دال آقای چگینی، خصوصی سازی را یکی از بازوان پرتوان قدرت‌های برتر اقتصاد پیشرفته در دنیا دانست و گفت: جداکردن اقتصاد از دولت‌ها و واگذاری آن به بخش خصوصی با کاهش تصدی‌گری دولت و بهره‌وری بالا، دو مشخصۀ خصوصی سازی است که اگر رعایت شود اقتصاد گرفتار در دست دولت را رها می‌کند.

‌معاون سابق سازمان خصوصی سازی یکی از مشکلات عمده بر سر راه شرکت هفت تپه را واگذاری بی‌ضابطه و فاقد نظارت دانست و گفت: اگر در همه جای دنیا واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، متعاقب آن نظارت‌ها هم تشدید می‌شود، اما متاسفانه در کشور خلا نظارتی بسیار مشهود است. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با ذکر مثالی از شوروی سابق نیز افزود: شوروی بحران زده که اقتصادی زمین‌گیر و فلج داشت، توانست پس از سال‌ها با واگذاری شرکت‌های تابعۀ دولتی به بخش خصوصی تصدی‌گری را کم و شرکت‌ها را در اروپا موفق کند.

برنامۀ دال هر روز به تهیه‌کنندگی زهره عبدالرحیم و گویندگی هستی‌دخت توکل با مرور خبرهای روز کشور از رادیوجوان پخش می‌شود.

دسترسی سریع
دال