هفدهم مرداد ماه، «روز خبرنگار»

هفدهم مرداد، «روز خبرنگار»، بر همۀ روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خجسته و مبارک باد.

1398/05/17
|
09:36

در هفدهم مرداد ماه سال 1377، شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مردادماه هر سال را «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.

در روزگاری که عصر اطلاعات و فناوری است، خبرنگار، نقش حیاتی و انکارناپذیری در اطلاع رسانی دارد. در دنیای کنونی با وجود فناوری‌های ارتباطیِ پیشرفته و متعدد در امر دست‌یابی سریع به اطلاعات و منابع گوناگون و با وجود درگیری‌هایی که آشکارا در بیشتر نقاط این کرۀخاکی فراگیر شده، کسب اطلاعات صحیح و قابل اطمینان، تنها از راه خبرنگارانی پیگیر و فعال امکان پذیر است. خبرنگاران که از مهره‌های اساسی این مهم به شمار می‌آیند، باید با قبول خطرهای فراوان، به واقعیت مسئله پی ببرند و آن را به مردم برسانند. ویژگی حق محوری، حق طلبی و حق گویی، از مهم‌ترین ویژگی‌های خبرنگار موفق و خداترس است. خبرنگار با اتکا به ذوق و استعداد شخصی، وظیفۀ کسب، تهیه، جمع‌آورى و تنظیم اخبار و انتقال آنها را به مخاطبان برعهده دارد. قدر مسلم خبرنگاران طلایه‌داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

«روز خبرنگار» بر فرهیختگان عرصۀ دانش و هنر، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، گرامی باد.

دسترسی سریع