برگه‌های پنهان شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

برگه هاي پنهان

نگاه قرآنی به قوم یهود

دكتر احمد عیسایی از دانشگاه علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصول دین به تبیین واقعیت قرآنی قوم یهود پرداخته است

1398/07/17
|
09:52
دسترسی سریع
برگه های پنهان