دال شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

جمعیت كشور

گفتگو با محمد ولی علی جمعیت شناس و كارشناس تغییر جمعیت . با موضوع جمعیت فعلی ایران و جامعه ای كه شكل میانسالی و سالمندی پیدا كرده اند.

1399/07/13
|
12:42
دسترسی سریع
دال