دال شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

واگذاری مهدكودك ها به آموزش و پرورش

گفتگو با دكتر فاطمه مقصودی عضو هئیت ریسه كمسیون امور داخلی كشوز و نماینده مردم بروجرد دربارۀ واگذاری مهد و كودك‌ها به آموزش و پرورش.

1399/07/05
|
12:42
دسترسی سریع
دال