دال شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

مالیات در فضای مجازی

گفتگو با محسن ابراهیمی معاون حساب رسی مالیاتی استان تهران دربارۀ قانون دریافت مالیات از چهره‌های اینستاگرامی.

1399/06/31
|
10:02
دسترسی سریع
دال