دال شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

قدرت نظامی ایران در منطقه

در سال 1404 ایران باید در جمع قدرت‌های نظامی منطقه قرار بگیرد و اكنون 5 سال زودتر این موضوع به تحقق پیوسته است

1399/06/02
|
19:04
دسترسی سریع
دال