بهارانه 29 اسفند تا 13 فروردین از ساعت 17:00 به مدت یك ساعت

رادیو جوان

بهارانه

گفتگو با وحید شمسایی

در ایام نوروز هم رژیم خود را رعایت می كند . وقتی محمد رضا قلمبر در مورد بازی كردن و مربی گری هم زمان می پرسد

1397/01/04
|
12:16
دسترسی سریع
بهارانه