صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

سماجت داشتن و سماجت نداشتن ..سمج بودن خوب است یا بد .... گزارش مردمی در مورد لجاجت و سماجت

مرتبط با این