صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

با توسعه فناوری ها و دنیای دیجیتال ، سلامت انسان ها هم به مخاطره افتاده . حالا خط آزاد به سراغ وارد کننده ای رفته که با یک " چشمی " به چشمان شما در مقابل استفاده از گوشی استراحت میدهد !

مرتبط با این