صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

با گسترش جوامع و نیازهای روزانه مردم به تلفن همراه ، خیلی از شهروندان با استفاده نادرست از تلفن همراه آسیب های جدی را بر سلامت خود وارد می کنند . دکتر روان شناس در خط آزاد در ارتباط با آسیب های تلفن همراه بیشتر توضیح داده

مرتبط با این