صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

در محضر استاد برنامک برنامه خط آزاد.

استاد درمورد قول دادن و تاخیر ها صحبت می کند . ایشان می فرمایند تاخیر یک زنجیره است حتی برای نرسیدن به جلسه و کارهای مهم.

مرتبط با این