صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

گفتگو با خانم فریبا کیا معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش در مورد کتاب های کمک درسی و حجم زیاد سوال ها برای دانش آموزان

مرتبط با این