صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

برنامکی که استاد هر روز در مورد موضوع برنامه (طنز ) با حاضران صحبت می کند

مرتبط با این