رنگین كمان جمعه از ساعت 9:30 به مدت 2 ساعت

رادیو جوان

رنگين كمان

بیمارستان رنگین كمان

وقتی موضوع برنامه در مورد پل هست و در بیمارستان بین دكتر و پرسنل بالای سر بیمار صحبت در مورد پل خواهد شد و بقیه ماجرا (نمایش طنز )

1397/06/17
|
12:10
دسترسی سریع
رنگین كمان