شمارش معكوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

آموزش‌های غیرانتفاعی

دكتر مسلم خانی در مورد آموزش‌های غیرانتفاعی و پرورش استعدادهایی صحبت می‌كند كه وابسته به تبلیغات بیرونی است.

1398/11/01
|
08:17
دسترسی سریع
شمارش معكوس