شمارش معكوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

تك فرزندی چرا و به چه علت؟

گفتگو با دكتر زهرا پیرجلیلی جامعه شناس و استاد دانشگاه، در مورد اینكه چرا جامعه به سمت تك فرزندی رفت؟

علت علاقه جامعه به تك

1398/10/06
|
12:14
دسترسی سریع
شمارش معكوس