شمارش معكوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

عدالت و انصاف در كارها

عدالت در كار و انصاف در مدیریت با حضور دكتر خانی كارشناس اجتماعی در برنامه شمارش معكوس بررسی شد

1398/10/02
|
14:41
دسترسی سریع
شمارش معكوس