شمارش معکوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

بازار رقابتی تحصیل

دانش آموزان و دانشجویان با فشردگی مطالب درسی مواجه هستند اما بعد از فارغ التحصیلی آماده ورود به بازار کار نیستند. چرا؟ علی رضا ثبات مشاور تحصیلی به این سوال پاسخ می دهد.

1398/09/11
|
16:10
دسترسی سریع
شمارش معکوس