شمارش معکوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

کم فروشی در جامعه

کم فروشی اجتماعی یعنی چه؟ کم فروشی اجتماعی در جامعه چه پیامدهایی را در برخواهد داشت؟

1398/09/09
|
14:28
دسترسی سریع
شمارش معکوس