سفرنامه اربعین ایام اربعین از ساعت چند رسانه ای به مدت میان برنامه

رادیو جوان

سفرنامه اربعين

توشه های سفربرای سفری دیگر (صوت )

حال وصف ناپذیر مردمی که همه آمده اند تا در کنار هم در یک اتحاد دوباره پیمان ببندند . جمعیتی که به قصد و نیت خاص همه حرکت کرده اند انسان را یاد صحرای محشر می اندازد که چه توشه ای برای آخرت آماده کرده ام

1396/08/16
|
16:27
دسترسی سریع
سفرنامه اربعین