عصر من شنبه تا پنجشنبه از ساعت ساعت 15 به مدت 45 دقیقه

زبان فارسی در طول تاریخ

زبان فارسی همیشه درحال كنش و واكنش با دیگر زبان ها بوده است متولیان فرهنگ باید از ورود واژه های بیگانه جلوگیری كنند.

1398/11/15
|
12:03
دسترسی سریع
عصر من