كیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 15 دقیقه

دو نوع رفاقت كه در دنیا شناخته شده

در دنیا دو نوع رفاقت وجود داره سهل دوستان و سخت دوستان ، سهل دوستان كه در ایام خوشی همراه هستند و باید ببینند كجا بیشتر بهشون خوش می گذره ؟ ادامه دوستی عا در برنامه كیلومتر 88

1397/04/20
|
12:38
دسترسی سریع
كیلومتر 88