كلید طلایی شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كليد طلايي

آیتم طنزبا اجرای خانم مبلغ حسینی

آیتم طنزبا اجرای خانم مبلغ حسینی در مورد مشكلات والدین یك پشت كنكوری با وی


آیتم طنزبا اجرای خانم مبلغ حسینی در مورد مشكلات والدین یك پشت كنكوری با وی

تهیه كننده:اكرم زمانی
مشاوران كنكور در برنامه كلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

1397/02/19
|
14:37
دسترسی سریع
كلید طلایی