كلید طلایی شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كليد طلايي

آیتم طنزبا نام مصائب یك پشت كنكوری

آیتم طنزبا نام مصائب یك پشت كنكوریدر مورد خاطرات یك پشت كنكوری در مورد نفی مقایسه كردن دانش آموز پشت كنكوری با دیگران

آیتم طنزبا نام مصائب یك پشت كنكوری كه به بیان خاطرات یك پشت كنكوری در مورد نفی مقایسه كردن دانش آموز پشت كنكوری با دیگران می پردازد

تهیه كننده: اكرم زمانی
مشاوران كنكور در برنامه كلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

1397/02/19
|
14:16
دسترسی سریع
كلید طلایی