كلید طلایی شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كليد طلايي

آیتم طنزبا اجرای خانم مبلغ حسینی

آیتم طنزبا اجرای خانم مبلغ حسینی در مورد وقت نشناسی و رعایت نكردن موقعت پشت كنكوری از طرف والدین

آیتم طنزبا اجرای خانم مبلغ حسینی در مورد وقت نشناسی و رعایت نكردن موقعت پشت كنكوری از طرف والدین

تهیه كننده:اكرم زمانی
مشاوران كنكور در برنامه كلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

1397/02/11
|
16:03
دسترسی سریع
كلید طلایی