كلید طلایی شنبه الی جمعه از ساعت 22الی23 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

كليد طلايي

آیتم طنزبا نام مصائب یك پشت كنكوری

آیتم طنزبا نام مصائب یك پشت كنكوری درمورد خاطرات یك پشت كنكوری در مورد فضا سازی دروس


آیتم طنزبا نام مصائب یك پشت كنكوری به بیان خاطرات یك پشت كنكوری در مورد فضا سازی دروس دانش آموزان می پردازد

تهیه كننده: اكرم زمانی

مشاوران كنكور در برنامه كلید طلایی:آقایان جمالی -بیرانوند-دلیری -سید- پور باقری- گنجه

1397/02/11
|
16:02
دسترسی سریع
كلید طلایی