صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

لکه خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود محکوم به طهارت است و خوردن آن حرام است از استفتائات مقام معظم رهبری

مرتبط با این