صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بعضی هنگام سحر را کمترین فاصله با خدا می دانند

اما من و شما همیشه و هر لحظه زیر سایه خدا خودمون رو حس می کنیم

مرتبط با این