فقط به من اشاره کن هر روز از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

فقط به من اشاره كن!

خداوند را با نام واسع می خوانیم

خداوند وسعت دهنده زمان ما است ...... سقف حیات ما را آسمان وسیع قرار داده است ...

1398/03/12
|
13:33
دسترسی سریع
فقط به من اشاره کن!