صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

ایرانیان تا چه حد با اصطلاحات اقتصادی آشنایی دارند ؟

رتبه ایرانیان از لحاظ سواد اقتصادی چند است ؟

مرتبط با این